Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Kasprzyk

Doktor nauk prawnych - specjalność prawo cywilne materialne i procesowe, prawo rodzinne i małżeńskie, mgr lic. prawa kanonicznego. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku prawo i prawo kanoniczne. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Wydziale Zamiejscowym w Lublinie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Redaktor naczelny ogólnopolskiego czasopisma prawniczego „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego”. Kierownik VI edycji studiów podyplomowych z zakresu administracji – rejestracja stanu cywilnego na KUL. Bierze udział w grupie eksperckiej w ramach Zespołu do opracowania kierunków zmian i środków ochrony podstawowych zasad polskiego prawa osobowego i rodzinnego w sytuacjach krajowych z elementem zagranicznym MS. Specjalizuje się w szczególności w zakresie prawa rodzinnego, prawa cywilnego rzeczowego i procesowego, prawa o aktach stanu cywilnego, kanonicznego prawa małżeńskiego. Członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich; Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; członek założyciel Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek Komisji Prawnej Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP i Rady Programowej EVS. Autor ponad 100 publikacji książkowych, artykułów naukowych, a także opracowań prawnych, opinii i ekspertyz.Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.Referent i wykładowca na wielu zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych i licznych szkoleniach dla pracowników samorządowych. Nagrodzony czterokrotnie Nagrodą Rektora KUL za działalność naukową i organizacyjną oraz nagrodą Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie dydaktycznej, brązowym medalem za długoletnią służbę przyznany przez Prezydenta RP oraz „Medalem Wojewody Lubelskiego” za wybitną działalność naukową i prawniczą z zakresu rejestracji stanu cywilnego i prawa osobowego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK