Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Tomasz Hanzel

Tomasz Hanzel – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego – pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego. Zaangażowany we wdrażanie polityki spójności w Polsce od 2004 roku. Absolwent m.in. studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz audytu i kontroli na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK