Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Monika Derecka

Od 2013 r Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Lubartowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek - prawo, poziom wykształcenia: magister

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek – administracja, poziom wykształcenia: magister

od 2016 roku ekspert z zakresu rejestracji stanu cywilnego z ramienia Związku Gmin Lubelszczyzny oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych,

w 2016 współautor i koordynator na terenie województwa lubelskiego - ogólnopolskich badań dot. funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w Polsce,

członek powołanego w 2016 roku zespołu współpracującego z MSWiA w zakresie opracowania „Analizy wpływu rozwiązań przyjętych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego na funkcjonowanie urzędów stanu cywilnego”

 

od 2016 roku uczestniczy w posiedzeniach zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dot. funkcjonowania urzędów stanu cywilnego,

od 2016 członek powołanej przez Ministra Cyfryzacji grupy roboczej BUSC zajmującej się opracowywaniem rozwiązań analitycznych w zakresie poprawy funkcjonowania rejestru stanu cywilnego.

Prelegent na Konferencji Regionalnej „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze- teoria i praktyka” organizowanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie w dniu 2 marca 2018r. w Lublinie, temat referatu: „Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa cudzoziemca w Polsce.”

Prelegent na spotkaniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Małopolskim Instytucie Samorząd Terytorialnego w Krakowie w dniu 13 marca 2018r, temat referatu: „Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa cudzoziemca w Polsce.”

Prelegent na spotkaniu organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Podkarpackim Ośrodku Samorząd Terytorialnego w Rzeszowie w dniu 12 czerwca 2018r, temat referatu: „Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa cudzoziemca w Polsce.”

Współautor artykułu w periodyku METRYKA studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego wydanie: Rok VIII 2018 NR 1, temat: „Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa cudzoziemca w Polsce”.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK