Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Paweł Abucki

Paweł Abucki jest prezesem Centrum Inicjatyw Lokalnych z siedzibą w Zawierciu. Od wielu lat realizuje projekty społeczne z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i samorządem. Od początku swej działalności współpracuje z lokalnymi organizacjami senioralnymi, m.in. wspierając organizacje przy realizacji wielu projektów i inicjatyw jak np. Kongres Zdrowia Seniorów, Karta Seniora, Olimpiada Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK