Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Sławomir Owczarczuk

Sławomir Owczarczuk  - doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach. W latach 1997 – 2007 kierował oddziałem podatków pośrednich w  Izbie Skarbowej w  Katowicach, w latach 2007 – 2009 pełnił obowiązki Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w  Gliwicach. Od ponad 20 lat specjalizuje się w  podatku od towarów i usług, w tym opodatkowaniu podmiotów publicznych. Jest autorem monografii „Status podatnika VAT w samorządzie terytorialnym” („Taxpress”) oraz innych publikacji z  zakresu prawa podatkowego i  finansów publicznych („Finanse Komunalne”, „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”). Był wykładowcą na szkoleniach dla RIO w  Katowicach, ROKK przy Izbie Skarbowej w Katowicach oraz ośrodków szkoleniowych JST na terenie kraju. Uczestnik konferencji podatkowych i panelu ekspertów NIK w Warszawie. Reprezentował jednostki sektora finansów publicznych w audytach, kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed WSA i NSA.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK