Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Paweł Chrapowicki

Paweł Chrapowicki, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, od 2008 roku odpowiada za kontakty Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Absolwent programu stypendialnego MNiSW Top 500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, specjalista z zakresu zarządzania projektami B+R oraz prawa własności intelektualnej. Od 2006 roku zajmuje się pozyskiwaniem funduszy UE na innowacyjne przedsięwzięcia z zakresu nowych technologii. Jako konsultant i manager wspiera projekty związane z elektromobilnością i efektywnością energetyczną transportu publicznego. Wdrożył kilkanaście wynalazków opracowanych w Politechnice Lubelskiej do gospodarki. Aktualnie jest zaangażowany w rozwijanie i wdrażanie systemów odzyskiwania energii w autobusach miejskich. 

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK