Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dariusz Matuszewski

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Związany ze Spółka od roku 1981. W latach 1981-1983 kierownik Oczyszczalni Ścieków, 1983-1990 z-ca dyrektora, 1990-1997 dyrektor, od 1997r. Prezes Zarządu. W latach 1994-1998 Radny Rady miejskiej, w latach 1998-2002 Radny Rady powiatowej. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku , zatrudnienie 250 osób , zajmuje się gospodarką wodno-ściekowa obejmuj miasto Płońsk i 2 gminy oraz gospodarką odpadowa obejmująca ok. 50 gmin z 7 powiatów woj. mazowieckiego. Właściciel od. 2010r instalacji do zagospodarowania odpadów o przepustowości rocznej 57tyś. ton odpadów zmieszanych, 3tyś. ton odpadów selektywnie zbieranych, 2tyś. ton odpadów zielonych i składowiska uruchomionego w 2019r. o pojemności 570tyś. m3. Obecnie Spółka prowadzi inwestycje:
- dostosowania Sortowni Odpadów do odzysku surowców wtórnych ze zwiększonej ilości dowożonych odpadów zbieranych selektywnie oraz znacznego poszerzenia automatyzacji linii sortowniczych,
- budowę nowego ciągu technologicznego w oczyszczalni ścieków do utylizacji odcieków ze składowiska odpadów i odwadniania osadów z biogazowni.
Wymienione instalacje wykonywane były i są przez Spółkę bez angażowania środków budżetowych Miasta.
Spółka otrzymała nagrody i wyróżnienia, m.in:
- dwukrotnie „Zielony LAUR” za wybudowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 2011 r. i nowoczesnej Stacji Uzdatniania Wody w 2013r.
- wyróżnienie „Modernizacja Roku” w 2013r,
- III miejsce w konkursie Mazowiecka Firma Roku w 2011r.,
- tytuł Laureata Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK”- Zielona Wstęga Polski edycji 2019r.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK