Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dorota Zmarzlak

Dorota Zmarzlak pełni funkcję Wójta Gminy Izabelin od listopada 2018 roku. Ukończyła Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego oraz studiowała w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Przed objęciem stanowiska Wójta, przez ponad 20 lat zarządzała jedną z wiodących agencji komunikacji zintegrowanej. Pełniła funkcję członka zarządu i dyrektora zarządzającego w agencji public relations 24/7 Communication. Jest członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej oraz członkiem Rady i Komisji Promocyjno-Fundraisingowej Fundacji Ronalda McDonalda. Współautorka Kodeksu Dobrych Praktyk Związek Firm Public Relations. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną. Założycielka i animatorka jednej z najbardziej aktywnych w Polsce kooperatywy spożywczej Na Zdrowie, a także Stowarzyszenia „Mieszkańcy Razem”. W działalności samorządowej łączy dwie największe pasje: budowanie wspólnoty lokalnej na bazie wartości demokratycznych oraz promowanie ekologicznego życia.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK