Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Waldemar Zbytek

Waldemar Zbytek - Prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Od lat związany z projektami edukacyjnymi sektora bankowego, współtwórca projektów m.in. w zakresie współpracy instytucji finansowych ze szkołami i uczelniami: m.in. Programu "Nowoczesne Zarządzanie Biznesem", projektu "Bankowcy dla Edukacji" oraz Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich. Inicjator współpracy programów edukacyjnych sektora bankowego z ponad 400. jednostkami samorządu terytorialnego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisławów w kadencji 2018 – 2023.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK