Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Edyta Zbieć

Edyta Zbieć – jest samorządowcem z 15-letnim stażem. Trafiła do samorządu przypadkiem, ale jak to się mówi nie ma przypadków i już wkrótce okazało się, że jej pasją jest praca dla ludzi. Piastowała stanowisko sekretarza wiejskiej gminy Strachówka, gdzie została zastępcą wójta, była wiceburmistrzem Wołomina, a obecnie pełni funkcję burmistrza Kobyłki. Jej działania są sprofilowane głównie na rozwój inwestycji oraz na sprawne pozyskiwanie środków z różnych źródeł zewnętrznych. Dzięki tym działaniom udało jej się zrealizować wiele bardzo ważnych zadań takich jak termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowę dróg czy budowę Stacji Uzdatniania Wody wraz z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi. Obecnie, w dobie kryzysu klimatycznego interesują ją możliwości wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Jest zwolenniczką innowacyjnych rozwiązań i stosowania ich w zarządzaniu miastem. Zmierza w kierunku współdziałania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego jako modelu głębokiej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, w którym każda ze stron wykorzystuje swoje doświadczenie i potencjał.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK