Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Czesław Uszok

Urodził się 9 października 1955 r. w Mikołowie. Dzieciństwo spędził w Katowicach. W roku 1975 rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów w roku 1980 rozpoczął pracę na KWK Murcki w Katowicach. Na kopalni pracował do roku 1994 pełniąc funkcje kierownicze. W roku 1990 został radnym miasta Katowice a następnie w roku 1994 wiceprezydentem miasta. W roku 1998 został wybrany prezydentem miasta Katowice, funkcję tę pełnił nieprzerwanie do roku 2014. Pełniąc funkcję prezydenta Miasta Katowice pełnił funkcję prezesa Związku Miast Polskich a następnie prezesa zarządu Unii Metropolii Polskich. W latach 2003 – 2011 pełnił funkcję współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jako prezydenta miasta zrealizował wiele projektów rozwojowych tj. miedzy innymi kompleksową przebudowę systemu infrastruktury podziemnej i drogowej, w tym Drogową Trasę Średnicową. Największym jednak projektem była rewitalizacja terenów po zamkniętej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice gdzie powstały obiekty dla Międzynarodowego Centrum Kongresowego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Muzeum Śląskiego. W okresie jego prezydentury przebudowano centrum Miasta. Obecnie pracuje w sektorze prywatnym i odpowiada ze rewitalizację terenów poprzemysłowych o powierzchni 45 ha. Za działalność samorządową został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK