Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Olga Petelczyc

Olga Petelczyc- certyfikowany audytor z ponad 15 letnim doświadczeniem w ocenie ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dot. etyki i antykorupcji zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. Posiada doświadczenie we współpracy ze służbami nadzoru i kontroli m.in. CBA, OLAF, ETO, KE, NIK, MIR, itp. Uczestniczyła w międzynarodowych projektach, których celem było wdrażanie audytu w administracji publicznej. www.olgapetelczyc.pl Wykładowca  uniwersytecki i prelegent na wielu szkoleniach i konferencjach. W okresie od października 2015 do lipca 2019 przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń dla administracji i biznesu dotyczących zagadnień związanych z : etyką, przeciwdziałaniem i wykrywaniem nadużyć i korupcji, konfliktem interesów i zarządzaniem ryzykiem nadużyć. Prowadziła zajęcia w ramach studium antykorupcyjnego organizowanego przez KPRM. Ekspert Banku Światowego w zakresie audytu projektów europejskich. Panelista na konferencji Auditors Alliance Launch Meeting zorganizowanej przez OECD w ramach Światowego Forum Anty-korupcyjnego w marcu 2018 r. w Paryżu. Autorka publikacji z zakresu audytu i zarządzania ryzykiem. W latach 2015-2017 wiceprezes Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.  Aktualnie pełnomocnik Zarządu IIA Polska ds. CSR. Członek grupy ds. raportowania niefinansowego. Posiada 6- letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK