Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Tomasz Łubiarz

Doktor nauk prawnych. Pracuje na stanowisku kierownika referatu ds dotacji w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Poprzednio w Wydziale Audytu i Kontroli UM Lublin.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK