Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Małgorzata Gutowska

Małgorzata Gutowska od 20 lat jest związana z branżą transportową, obecnie jest dyrektorem Zarządu Transportu Metropolitalnego. Karierę zawodową zaczynała jako główna księgowa, później objęła funkcje kierownicze. Była prezesem zarządu i dyrektorem generalnym dwóch spółek należących do Arriva Bus Transport, następnie - przez osiem lat - pełniła funkcję dyrektora operacyjnego w regionie południowym. Do jej zadań należało m.in. zarządzanie pracą ok. 900 osób, flotą ok. 400 autobusów oraz kreowanie nowych rozwiązań w zakresie optymalizacji siatki połączeń ok. 55 tys. kursów miesięcznie. Od września 2018 roku zatrudniona była w Departamencie Komunikacji i Transportu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, gdzie zajmowała się dotychczas koncepcją rozwoju transportu i taryf. Od 1 lutego 2019 roku, po postępowaniu konkursowym, objęła stanowisko dyrektora ZTM - do jej obowiązków należy organizacja komunikacji na terenie 41 miast i gmin należących do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK