Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Paweł Bizoń

Od 1998 r. związany z sektorem finansowym, pracując jako ekspert i menedżer w jednostkach odpowiedzialnych za finansowanie strukturyzowane, project finance, czy fundusze unijne. Aktualnie w PKO Banku Polskim odpowiada za współpracę z samorządami oraz spółkami samorządowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami sektora publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem strukturyzacji finansowania projektów infrastrukturalnych, a także realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK