Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Grzegorz Benedykciński

Grzegorz Benedykciński – od roku 1994 piastuje stanowisko Burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Charyzmatyczny, otwarty na nowe wyzwania i pomysły. Swoją energią i pasją zaraził współpracowników i mieszkańców, a dzięki swej szczerości i prostolinijności zyskał sobie ich zaufanie i szacunek. Wkład i zaangażowanie w rozwój miasta są niezaprzeczalne. To właśnie jego staraniom Grodzisk Mazowiecki zawdzięcza m.in. rozbudowę bazy sportowo-kulturalnej, modernizację placówek oświatowych, rozbudowę infrastruktury technicznej, a co najważniejsze pozyskanie dotacji unijnych i państwowych na realizację tych inwestycji. W 2006 roku został Europejczykiem Roku, w latach 2010-2011 otrzymał tytuł Najlepszego Burmistrza Roku, natomiast w 2012 r. tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu 2011”. W maju 2012 r. został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Gmina pod przewodnictwem Burmistrza Grzegorza Benedykcińskiego otrzymała szereg nagród i certyfikatów potwierdzających wysoki poziom zarządzania i właściwie obrany kierunek rozwoju. W 2013 podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy został wyróżniony przez dziennik „Rzeczpospolita” oraz Instytut Studiów Wschodnich tytułem „Lidera Samorządu” w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Wyróżniony także Nagrodą im. Grzegorza Palki przyznaną przez Ligę Krajową (2012), a także dyplomem honorowym „Chroniąc Pamięć”.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK