Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Aleksandra Jurecka

Ukończyła kierunek Administracja oraz studia podyplomowe Wywieranie Wpływu i Psychologii Biznesu. Pełniła funkcję Koordynatora systemów ewidencyjnych, a także Zastępcy Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Systemem Zintegrowanym w Urzędzie Miejskim w Zabrzu w zakresie systemów ewidencyjnych. Obecnie Naczelnik Biura Rady Miasta oraz wcześniej Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. wyborów w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, obecnie Kierownik zespołu ds. wyborów. Koordynowała m. in. wdrożenie projektu „System Obsługi Rady Miejskiej” realizowanego w ramach programu budowy społeczeństwa informacyjnego miasta Zabrze e-Zabrze w aspekcie kształtowania warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, który zapewnia obsługę administracyjną sesji Rady Miasta oraz systemu informatycznego umożliwiającego całkowitą eliminację dokumentów w formie papierowej na rzecz elektronicznej dystrybucji.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK