Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Agata Dąmbska

Agata Dąmbska – współprowadzi od 2011 roku niezależny think tank Forum Od-nowa, projektujący i wdrażający zmiany systemowe w sektorze publicznym – głównie w samorządach, ale też administracji centralnej i finansach publicznych. Jest współautorką raportów Forum Od-nowa: „Samorząd 3.0” i „Administracja 3.0” oraz „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce” pod red. prof. J. Hausnera. Publikuje w mediach ogólnopolskich i samorządowych, czynnie uczestniczy w konferencjach, prowadzi szkolenia, doradza samorządom, szefuje portalowi polsko-czeskiemu. Od 1994 r. działa w trzecim sektorze; współtworzyła i liderowała kilku organizacjom pozarządowym.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK