Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dariusz Gołębiewski

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń - Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor szeregu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. Z Grupą PZU związany od 2004r. W latach 2009 – 2015 odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA. Od 2015r. lider projektu – „Centrum badawczo – rozwojowe PZU LAB SA”. W 2017r. został powołany do Zarządu PZU LAB SA.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK