Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Aleksandra Wilczak-Grzesik

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Marketingu ze Specjalizacją Komunikacji Marketingowej. Od ponad 14 lat zajmuje się dostarczaniem klientom rozwiązań służących optymalizacji kosztowej i rozwojowi biznesu, początkowo w branży outsourcingowej, a następnie finansowej. Od 2009 roku związana z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Od 9 lat pracuje na rzecz klientów sektora instytucjonalnego. Jako Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego odpowiedzialna jest za diagnozowanie potrzeb oraz możliwości Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie wykorzystania narządzi biura informacji gospodarczej w celu podnoszenia skuteczności oraz zabezpieczenia finansowego realizowanych przez nie zadań. Autorka inicjatywy „Koalicja Odpowiedzialnych Miast” mającej na celu budowanie pozytywnej kultury płatniczej mieszkańców. W ERIF BIG S.A. odpowiada także za rozwój i wdrażanie rozwiązań dedykowanych jednostkom współpracującym z BIG na podstawie zapisów szczegółowych ustaw.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK