Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Adam Cebula

Jestem absolwentem Wydziału Melioracji Wodnych AR Kraków. Studiowałem w latach 1978 – 83 r. Po studiach przez 5 lat pracowałem w wykonawstwie ( budowałem wodociągi ). Przez 3 lata byłem kierownikiem budowy. W 1998 roku zostałem inspektorem nadzoru inwestorskiego w Krakowskim Zarządzie Inwestycji Rolniczych. W okresie 1991 -2000 byłem Kierownikiem Gospodarstwa Pomocniczego przy Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Prowadziliśmy głównie nadzory inwestorskie oraz eksploatowaliśmy systemy ochrony przeciwpowodziowej. W okresie 2000 - 2010 byłem Z-cą Dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Od i 2010 r pracuję w Zarządzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Miałem różne stanowiska. Byłem Głównym Specjalistą, Kierownikiem Działu, Z-cą Dyrektora a obecnie jestem Kierownikiem Wydziału Utrzymania Infrastruktury. Utrzymujemy:  prawie wszystkie drogi w Krakowie ( za wyjątkiem A 4 i S 7 ), torowiska  tramwajowe wraz z trakcją elektryczną, komunalne  oświetlenie uliczne, oraz komunalny systemem odwodnieniowym Krakowa. W sumie mam 38 lat stażu pracy i praktycznie przez cały ten czas jestem związany z gospodarką wodną. W chwili obecnej współuczestniczę w Krakowie w reformowaniu komunalnego systemu zarządzania gospodarką wodną. Organizujemy nową jednostkę o nazwie „ Klimat, Energia, Gospodarka Wodna „. Podstawowym założeniem w/w jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków ma być dostosowanie Krakowa do prognozowanych zmian klimatycznych i doprowadzenie do nowoczesnej, profesjonalnej formy zarządzania.  Rada Miasta Krakowa przyjęła statut tej jednostki. W okresie IX –XII 2019 r. będą trwały czynności organizacyjne. Od 1 stycznia 2020, nowa jednostka rozpocznie realizację swoich działań.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK