Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Leszek Celej

Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim (od 2005 roku), wykształcenie wyższe (Wydział Historii KUL), nauczyciel z 25-letnim stażem. Od 1990 roku związany z działalnością samorządową różnych szczebli: - radny Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
- członek Zarządu Miasta Mińsk Mazowiecki
- delegat Samorządu Mińska Mazowieckiego do Sejmiku Województwa Siedleckiego
- radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- Przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego
- vice przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego (obecnie)
Aktywny organizator życia kulturalnego w Mińsku Mazowieckim i powiecie mińskim.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK