Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Małgorzata Kowalczuk

Małgorzata rozpoczęła pracę w EBI w 2017 roku, na stanowisku Przedstawiciela ds. Funduszy i Strukturyzacji w Zespole Instrumentów Finansowych. Jest częścią zespołu zajmującego się wdrażaniem instrumentów zwrotnych dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W tym obszarze, zadaniem EBI jest inwestowanie – poprzez pośredników finansowych – środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w formie preferencyjnych pożyczek, w kwalifikujące się projekty głównie z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i rozwoju infrastruktury energetycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie z obszaru funduszy UE i programów pomocowych. Wcześniej, ponad 20 lat związana z polskim sektorem bankowym m.in. odpowiedzialna za budowanie i wdrażanie strategii banków w zakresie funduszy europejskich,  zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE oraz współpracę z międzynarodowymi instytucjami finansowymi w obszarze pozyskania finansowania inwestycji realizowanych przez polskie samorządy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK