Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Ryszard Kowalski

W latach 2002 - 2019 Prezes Zarządu Związku Pracodawców- Producentów Materiałów dla Budownictwa . Przewodniczący Zespołu opracowującego założenia nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Członek Rady Wyrobów Budowlanych (organ doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego), Przewodniczący Rady (I kadencji) Przewodniczący Prezydium Inwestorskiego Toru Przeszkód do roku 2010 Współautor projektu ustawy o wyrobach budowlanych i jej nowelizacji. Autor projektu ustawy „ o zwrocie VAT” Społeczny ekspert Sejmowej Komisji Infrastruktury 2001-2010 r. Społeczny doradca wicepremiera L. Balcerowicza w dziedzinie mieszkalnictwa W latach 1986-2001 w polskiej bankowości, w tym w pracach Zespołu dot. Reformy Systemu Bankowego, jako doradca Prezesa NBP Przez dwa lata przewodniczący Komitetu Finansowania Nieruchomości przy Związku Banku Polskich. Członek Rady Fundacji Edukacji i Badań Bankowych (dwie kadencje); członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (I kadencja) w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Praktyk i teoretyk w dziedzinie mieszkalnictwa, współrealizator osiedla mieszkaniowego, autor wielu publikacji i wykładów dot. rynku materiałów budowlanych,. polityki przestrzennej i mieszkaniowej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK