Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Katarzyna Kruszka-Pytlik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 roku związana z Urzędem Miasta Poznania, początkowo przy realizacji unijnych projektów infrastrukturalnych, a od 2010 roku realizuje największy jak dotychczas hybrydowy projekt PPP w zakresie gospodarki odpadami pn. „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania”. W latach 2011–2013 sekretarz Komisji Przetargowej, prowadzącej postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego ds. wyboru partnera prywatnego do realizacji spalarni odpadów komunalnych w Poznaniu. Obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Poznania, Członek Zarządu Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Koninie

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK