Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Barbara Rajkowska

Pełnomocnik ds. realizacji Projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa  na  zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” Klimada2.0 – Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytutu Badawczy

Profil zawodowy
Barbara Rajkowska - zarządzaniem projektami w obszarze ochrony środowiska zajmuje się od kilkunastu lat, zwłaszcza realizowanymi przez wielu partnerów i przy udziale środków dotacyjnych. Specjalizuje się w gospodarce wodno – ściekowej i właśnie w tej branży zarządzała m.in. jednym z większych Projektów będąc dyrektorem Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, realizowanym przez 23 samorządy. Obok projektów publicznych zarządzała także projektami w sektorze prywatnym, w firmie z branży drzewnej, a także prowadziła wykłady z „Zarządzania projektami ze środków publicznych” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Aktualnie zajmuje się projektami związanymi ze zmianami klimatu „Wczujmy się w klimat” oraz Klimada2.0. Prowadzi również jedną z większych organizacji pozarządowych w kraju – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Ukończyła Inżynierię Środowiska na Politechnice Koszalińskiej oraz studia podyplomowe: Marketingowe Zarządzanie Firmą na Politechnice Koszalińskiej i Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji wg FIDIC na Politechnice Wrocławskiej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK