Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Rafał Ryszczuk

Rafał Ryszczuk Burmistrz Kisielic, pełni tę funkcję drugą kadencję, w ubiegłorocznych wyborach uzyskał 83 % poparcie. Technik budownictwa, filolog polski i historyk. Pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach oraz w Zakładzie Karnym w Iławie. W latach 2010-2014 radny Rady Miejskiej w Kisielicach. Od 2010 roku wydaje i redaguje Biuletyn Gminy Kisielice periodyk o nakładzie 1000 egzemplarzy. 16 listopada 2014 roku w pierwszej turze wybrany na Burmistrza Kisielic. Pokonał rządzącego nieprzerwanie od sześciu kadencji samorządowca

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK