Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Edyta Szymczak

Z branżą finansową związana od ponad 15 lat, w tym od ponad 10 lat z rynkiem wymiany informacji gospodarczej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego Kierunku Menedżerskiego. W swojej karierze zawodowej pełniła funkcje m.in. dyrektora sprzedaży,  dyrektora operacyjnego, pełnomocnika zarządu, członka zarządu. Od 2007 roku w Grupie Kapitałowej KRUK. W latach 2009-2011 odpowiadała za monitoring zgodności działalności Biura Informacji Gospodarczej z regulacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi w obszarze autonomicznym oraz hybrydowym w ramach usług zintegrowanych w Grupie Kapitałowej. Nadzorowała również obsługę konsumentów. Od połowy 2011 roku prezes zarządu ERIF BIG S.A. Od czerwca 2015 roku członek Rady Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych w Konfederacji Lewiatan. W przeszłości również członek Komisji Etyki w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W 2016 roku wyróżniona tytułem, „Postać Roku” za szczególny wkład w rozwój poza bankowego sektora pożyczkowego w Polsce przez Loan Awards. Członek wielu rad programowych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK