Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jakub Tomaszewsk

Pracuje jako Country Manager w międzynarodowej firmie NUADU z branży edukacyjno-technologicznej (EdTech). Oddany innowacjom. Konsultuje oraz komercjalizuje badania naukowe na rzecz  małych i dużych gmin w Polsce. Doświadczenie w pracach badawdzo - rozwojowych zdobywałem w projektach realizowanych na zlecenie Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej oraz Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Jestem przekonany, że umiejętne zastosowanie cyfrowych narzędzi diagnostycznych przyczynia się do odbudowy kapitału intelektualnego lokalnych społeczności w szybszym tempie.  

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK