Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Vasco Amaral Cunha

Vasco dołączył do EBI w lipcu 2012 r. i jest częścią zespołu zajmującego się finansowaniem projektów sektora publicznego i infrastruktury w Polsce oraz krajach bałtyckich. Vasco specjalizuje się w pożyczkach komunalnych, w finansowaniu socjalnych i niedrogich mieszkań, ciepłownictwa, a także opieki zdrowotnej. Jako oficer kredytowy Vasco odpowiada za relacje EBI z klientami sektora publicznego oraz zarządzanie projektami sektora publicznego finansowanymi przez EBI głównie w Polsce. Rola ta obejmuje inicjowanie operacji, strukturyzowanie umów, zamknięcie operacji i wypłatę środków oraz monitorowanie operacji po jej zamknięciu. Vasco jest portugalskim prawnikiem, z wykształceniem prawniczym zdobytym na Universidade Nova de Lisboa (Lizbona, Portugalia). Przed dołączeniem do EBI Vasco pracował jako senior associate w międzynarodowej kancelarii prawnej, a zanim został oficerem kredytowym, jako radca prawny w dyrekcji prawnej EBI. Vasco płynnie posługuje się językami: portugalskim, polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK