Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Agnieszka Wołowiec

Ukończone studia wyższe magisterskie na Politechnice Częstochowskiej – Wydział Zarządzania i Marketingu – specjalność: zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Ukończone studia podyplomowe z zakresu: Rachunkowość i finanse, Zarządzanie w jednostce ochrony zdrowia, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektami oraz studia (poziom) MBA rozpoczęte studia podyplomowe w zakresie Ochrony Danych Osobowych. Złożony przed Ministrem Finansów egzamin na audytora wewnętrznego (zaświadczenie nr 1950/2006). Doświadczenie zawodowe: z-ca głównego księgowego, główny księgowy w latach 19994- 2004r w jednostkach ochrony zdrowia.; audytor wewnętrzny od 2005r. do nadal (jednostki ochrony zdrowia oraz samorząd terytorialny); od 16.02.2016r. do 13.06.2019r. Prezes Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o., od 01.08.2019r. Pełnomocnik Dyrektora ds. Ekonomicznych i Zarządzania Majątkiem.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK