Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Wojciech Pietrasiewicz

Wojciech Pietrasiewicz jest doradcą podatkowym działającym w ramach zespołu kancelarii doradztwa podatkowego MVP TAX. Od ponad 15 lat świadczy usługi doradztwa podatkowego na rzecz klientów z różnych branż. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym na rzecz instytucji kultury oraz innych podmiotów działających w branży kulturalnej oraz rozrywkowej. Jest autorem bloga Kulturalnie o podatkach kierowanego do instytucji kultury, artystów i twórców oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną i rozrywkową.  Prowadzi szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych aspektów działalności kulturalnej i rozrywkowej.  Wielokrotnie reprezentował klientów z różnych branż w postępowaniach kontrolnych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Uzyskał jeden z pierwszych pozytywnych wyroków sądów administracyjnych w sprawie stosowania alternatywnego prewspółczynnika w instytucjach kultury. Wyróżniany w międzynarodowych rankingach Tax Controversy Leaders, Indirect Tax Leaders, Chambers Europe. Jego działalność pro bono została doceniona w ostatnim Rankingu firm doradztwa podatkowego Rzeczpospolitej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK