Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Iwona Kobus

Iwona Kobus – radca prawny w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, były pracownik Departamentu Prawnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, sekcji prawnej Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z doświadczeniem pracy w firmie konsultingowej. Prowadzi szkolenia z zakresu legislacji, informacji publicznej, prawa oświatowego, administracyjnego, prawa pracy, w tym z zakresu przeciwdziałania mobbingowi.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK