Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Michalina Domańska-Zabawczuk

Związana z administracją samorządową od 1998r., a od 2004r. certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów. Obecnie Dyrektor Biura Kontroli i Audytu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie audytów systemów zarządzania i kontroli w administracji samorządowej, w tym w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych, a także w zakresie zarządzania organizacją. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Gospodarce i Administracji, Analizy finansowej. Autorka publikacji w zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi samorządu a także kontroli zarządczej. Szkoleniowiec z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK