Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Łucja Chrzęstek-Bar

Łucja Chrzęstek - Bar, Przewodnicząca Rady Miasta Zabrze, Radna trzech kadencji. Reprezentuje Klub Skuteczni dla Zabrza, Komitet Wyborczy Wyborców Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydenta Zabrza od 2006 roku. Długoletni społecznik, współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Aiuto, Ambasador Kobiet Aktywnych na terenie Śląska. Absolwentka Politechniki Śląskiej na Wydziale Chemicznym. Nauczyciel dyplomowany o wszechstronnym wykształceniu. Miedzy innymi ukończyła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe „Fizyka z elementami informatyki” i „Matematyka z elementami informatyki” czy Uniwersytet Śląski w Katowicach - studia podyplomowe „Oligofrenopedagogika”. Jest również absolwentką Akademii Pedagogicznej w Krakowie - studia podyplomowe „ Doradztwo zawodowe”, oraz Wyższej Szkoły Humanistyczno - Menedżerskiej w Gnieźnie Milenium - studia podyplomowe „Organizacja i Zarządzanie-Menedżer w Oświacie ”. Od 2015 roku Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim, jedynej szkoły w aglomeracji śląskiej prowadzonej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wyróżniona nagrodami: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za szczególne osiągnięcia edukacyjne, odznaką „ Zasłużony dla Rolnictwa”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz srebrnym medalem ,,Za zasługi dla pożarnictwa”. Jako sprawny menedżer z sukcesem poszerzyła swoje kompetencje kończąc w ostatnim czasie studia na poziomie Master of Business Administration na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK