Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Barbara Cendrowska

Barbara Cendrowska (M.Sc., MBA), praktyk z 23-letnim doświadczeniem w bankowości w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych. Od roku 2008 specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich podmioty zależne. Posiada bogate doświadczenie w zakresie finansowania złożonych projektów infrastrukturalnych. Obecnie w Centrali Banku Pekao SA odpowiada za prace Biura Analiz i Finansowania Sektora Publicznego, które to Biuro zajmuje się kompleksową strukturyzacją transakcji i optymalizacją struktur finansowania podmiotów sektora publicznego, w tym w szczególności w zakresie rozwoju pozabudżetowych form finansowania projektów infrastrukturalnych. Prelegent na wielu konferencjach, sympozjach, szkoleniach dotyczących uczestniczenia przez banki w realizacji i finansowaniu projektów inwestycyjnych. Jest autorem wielu publikacji prasowych w prasie codziennej o zasięgu krajowym oraz pismach specjalistycznych, gdzie jako ekspert wypowiadała się na tematy związane z realizacją projektów użyteczności publicznej oraz  możliwością zastosowania różnych instrumentów w celu ich sfinansowania.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK