Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Robert Bednarski

Absolwent ekonomii (UMCS w Lublinie), zarządzania projektami (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu) i studiów MBA (Franklin University of Ohio). Od 2006 związany z Urzędem Miejskim Wrocławia: odpowiedzialny m.in. za powołanie spółki in-house odpowiedzialnej za realizację dużych inwestycji, koordynował zadania związane z organizacją we Wrocławiu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, w tym budowy stadionu. Od 2014 Dyrektor Biura Zarządzania Projektami (od 2019 Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami): autor polityki i metodyki zarządzania projektami w UMW i koordynator ważnych dla miasta zadań związanych z inteligentnym i niskoemisyjnym transportem publicznym, kulturą, rewitalizacją, węzłem wodnym, a także dużymi imprezami kulturalnymi (Europejska Stolica Kultury 2016) i sportowymi (igrzyska The World Games 2017). Od 2015 rozwija ideę Smart City i Wrocław City Lab. Jako jedna z 13 osób w Polsce posiada tytuł certyfikowanego przez International Project Management Association na poziomie A dyrektora biura projektowego; kilkukrotny laureat nagród za najlepiej zarządzany projekt w Polsce. 

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK