Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Tomasz Bednarek

Tomasz Bednarek – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunku politologia, specjalność samorządowa oraz Studiów Podyplomowych Integracja Europejska w Ośrodku Studiów Europejskich Uniwersytetu Śląskiego. W roku 2013 ukończył Studia Podyplomowe i uzyskał dyplom Master of Business Administration (MBA). Od 2003 roku zawodowo zajmuje się tematyką funduszy europejskich. W latach 2003 – 2007 pracował w Regionalnej Instytucji Finansującej Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach, gdzie zajmował się między innymi kontraktowaniem dotacji w ramach programów PHARE, SPO-WKP, SPO – RZL. Był członkiem komisji oceniających projekty przy GARR S.A. w ramach programów PHARE 2002, PHARE 2003, PHARE INICJATYWA III, SPO WKP, oraz przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach programu SPO RZL. W ramach prac nad perspektywą UE 2007 – 2013 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach współtworzył zapisy Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013 dla Priorytetu I i III. W okresie trwania perspektywy był także Ekspertem w ocenie projektów infrastrukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa śląskiego oraz w ocenie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W latach 2007 – 2014 Dyrektor Centrum Doradztwa Gospodarczego oraz prokurent w Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Od 2015 do 2018 roku - indywidualny ekspert i konsultant w zakresie doradztwa gospodarczego; w latach 2014 – 2018 Radny Województwa Śląskiego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK