Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Tomasz Wesołowski

Piekarzanin z urodzenia i z wyboru. Informatyk z wykształcenia i zamiłowania. Przez 9 lat pracownik naukowo-dydaktyczny a obecnie wykładowca Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2013 pełni funkcję kierownika projektu badawczego. Laureat nagród JM Rektora UŚ i JM Rektora Politechniki Śląskiej, uczestnik projektów i staży naukowych. Radny kadencji 2006-2010 (Wiceprzewodniczący RM), 2010-2014 oraz 2018-2023, w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miasta. Prywatnie mąż, ojciec dwojga wspaniałych dzieci. Rodzina jest dla niego na pierwszym miejscu.  Współorganizator i uczestnik zaangażowany w wiele akcji społecznych, w tym również w ramach projektu UMWETU, którego jest współzałożycielem. Dobry organizator, człowiek o jasnych i zdecydowanych poglądach, rzeczowy starający się zachować obiektywne podejście do wszelkich spraw.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK