Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marek Ujejski

Ekspert w obszarze bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz analizy ryzyka operacyjnego. Przedstawiciel Polski w wielu projektach europejskich w obszarze systemów informatycznych oraz grupach roboczych Komisji Europejskiej. Pełnił rolę eksperta w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia. Zdobył wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji wielkich systemów informatycznych w sektorze bankowym i sektorze publicznym. Posiadacz międzynarodowego certyfikatu CISM stowarzyszenia ISACA.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK