Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Mariusz Śpiewok

Od lutego 2019 roku pełni funkcję II Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice. Odpowiada m.in. za realizację zadań z zakresu planowania strategicznego i rozwoju miasta, inwestycji miejskich i remontów, usług komunalnych i transportu lokalnego, pozyskiwania funduszy z zewnętrznych źródeł finansowania, a także informatyzacji i zamówień publicznych. Od 19 lat związany z samorządem, głównie na stanowiskach zarządczych. Ponad 10 lat zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, dwa lata zastępca dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej w Gliwicach. Ponad 5 lat na stanowisku dyrektora biura śląskiego związku ZIT (pełna nazwa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego). Zaangażowany w wiele projektów samorządowych, mających na celu podnoszenie jakości i sprawności działania samorządu, w tym między innymi w projekt badań benchmarkingowych urzędów oraz w budowę systemu monitorowania usług publicznych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK