Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Aneta Suchoń

Dr  hab. Aneta Suchoń, pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze Prawa Rolnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się nie tylko na prawie rolnym, ale także prawie spółdzielczym, gospodarce nieruchomościami oraz prawie ochrony środowiska. Autorka ponad 130 publikacji naukowych i laureatka wielu nagród za dorobek naukowy. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych oraz posiada bogate doświadczenie dydaktyczne. Współpracuje z branżowymi czasopismami w zakresie popularyzacji prawa przede wszystkim rolnego oraz ochrony środowiska. Aktywnie uczestniczy w naukowych konferencjach polskich i zagranicznych oraz szkoleniach (łącznie ponad 60 referatów).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK