Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marek Stańko

Wykładowca i pracownik naukowy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej. Autor i współautor książek z zakresu prawa rolnego i gospodarki nieruchomościami (o charakterze monograficznym i komentarzowym). Swoje prace publikuje w czasopismach naukowych - krajowych oraz zagranicznych. Współautor komentarza do przepisów prawno-rolnych w Komentarzu do kodeksie cywilnego pod red. M. Habdas, M. Fras. Partner w Kancelarii Adwokatów Stańko i Partnerzy Spółka Partnerska z siedzibą w Katowicach. Wcześniej sędzia w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chorzowie (od 1992 r.), sędzia w Wydziale Cywilnym katowickiego Sądu Okręgowego (1999-2006). Wizytator sądowy w sprawach cywilnych i unijnych. Przez wiele lat współpracował jako ekspert w komisjach sejmowych, między innymi w pierwszej komisji samorządu terytorialnego, kierowanej przez Profesora Waleriana Pańko. Jest również autorem wielu ekspertyz prawnych, dotyczących samorządu terytorialnego, planowania przestrzennego, prawa rolnego i prawa żywnościowego. Będąc członkiem Stowarzyszenia Polskich Prawników Agrarystów specjalizuje się w prawie rolnym i prawie żywnościowym.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK