Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Anna Dusza–Ciechanowska

Kierownik Referatu Promocji Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Kielce, ekspert w tworzeniu i realizacji projektów programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego. Absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia i Opiece Społecznej oraz Podyplomowego Studium Promocji Zdrowia UJ Kraków. Współautor poradnika w ramach projektu edukacyjnego „ZdrowieCzłowiekProfilaktyka” adresowanego do środowisk samorządowych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK