Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Maciej Obrębski

Adwokat, członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczestniczył w imieniu środowisk ziemiańskich i rolniczych w pracach legislacyjnych nad Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego. Autor licznych komentarzy i artykułów z zakresu prawa rolnego. W ramach prowadzonej kancelarii obsługuje złożone transakcje w sferze obrotu nieruchomościami rolnymi, prowadzi sprawy rozgraniczenia nieruchomości i scalania gruntów oraz reprezentuje klientów w sporach z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK