Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Bożena Herbuś

Wyróżniona ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (kwiecień 2016r.) Wyróżniona przez Prezydenta Miasta Częstochowy tytułem EKO - CZĘSTOCHOWIAKNA 2016 w kategorii EKO - INŻYNIERKA za inicjowanie i rozwijanie współpracy między samorządami, przedsiębiorstwami energetycznymi i środowiskiem akademickim w dziedzinie zrównoważonego rozwoju regionalnego w kwestiach społecznych, ekologicznych i energetycznych, profesjonalne zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach miejskich oraz aktywną współpracę międzynarodową w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Uczestniczka konferencji branżowych o zasięgu regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym w roli prelegenta. Autorka artykułów o tematyce lokalnej gospodarki energetycznej, planowania energetycznego, efektywności energetycznej, działań na rzecz poprawy jakości środowiska, szczególnie jakości powietrza Funkcje/ stanowiska:
- Inżynier Miejski Urząd Miasta Częstochowy (od 2003 roku)
- pełnione funkcje:
◦ Przewodnicząca Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów (od 2009 roku)
◦ Sekretarz Regionalnej Rady ds. Energii w Województwie Śląskim, działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów (od 2013 roku)
◦ Lider Koalicji na rzecz utworzenia Krajowego Systemu Zrównoważonego Gospodarowania Energią (w latach 2013 -2017)
◦ Członek Doradczej Rady Biznesu przy Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (od 2013 roku)
Inicjatorka organizacji nowatorskich platform współpracy pomiędzy władzami samorządowymi województwa, gminami, nauką, przedsiębiorstwami energetycznymi, Urzędem Regulacji Energetyki, w celu kształtowania procesu zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego w oparciu o zasadę równoważenia kwestii społecznych, ekologicznych i energetycznych. W latach 2015 - 2018 aktywnie uczestniczyła w międzynarodowym projekcie „Polsko-niemiecka współpraca w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w miastach - wspieranie ram współpracy między gminami”, finansowanym przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK