Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Siniakowicz

Od 2010 roku Burmistrz Siemiatycz – 15 tys. miasta w południowej części województwa podlaskiego. Absolwent UMCS w Lublinie na kierunku historia oraz studiów podyplomowych m.in.: zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym, bankowość, menedżment, strategiczna komunikacja w firmach i PR (SGH). Reprezentuje innowacyjne podejście w rozwoju samorządu. Twórca sukcesów miasta na wielu płaszczyznach, dzięki realizowanym projektom Siemiatycze zostały wyróżnione w konkursach ogólnopolskich i regionalnych tytułami: lidera rozwoju regionalnego, miasta przyjaznego mieszkańcom i środowisku, najlepszego produktu turystycznego województwa podlaskiego czy lidera wykorzystania środków UE. Stosuje rozwiązania nowatorskie, ukierunkowane na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Autor projektów promujących Siemiatycze jako miasto otwarte na sprawy europejskie. Pasjonat wędkarstwa i życia w zgodzie z naturą, w rozwoju miasta wielką wagę przywiązuje do realizacji przedsięwzięć proekologicznych.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK