Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Paweł Kopczyński

Paweł Kopczyński - Zastępca dyrektora ds. inwestycji i remontów w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych w SGH w Warszawie z zakresu finansowania inwestycji JST . Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w  sektorze publicznym piastując rożne funkcję kierownicze (Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w UM Gliwice w latach 2003-2008;  Dyrektor Departamentu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - 2015) jak i sektorze prywatnym (manager ds. ekspansji w Decathlon - 2008-2013; Dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach w PKP S.A  - 2013-2014).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK