Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dominika Kaczorowska-Spychalska

Dominika Kaczorowska-Spychalska jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracuje jako wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, pełniąc przy tym funkcję eksperta uczelni w obszarze technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI) i Internetu Rzeczy (IoT) oraz ich implikacji w biznesie. Pasjonuje ją wpływ tych technologii na zachowania człowieka (Homo Cyber versus Homo Roboticus) oraz zakres i charakter interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), w tym problematyka Digital Ethics. Tej tematyce poświęcony jest jej autorski program „Inteligentne technologie i człowiek” który współprowadzi na portalu TuŁódź. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji, Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO) oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Jest kierownikiem Centrum Mikser Inteligentnych Technologii (MIT), który stanowi przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii cyfrowych, w szczególności sztucznej inteligencji (AI), Internetu Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR), a także związanych z nimi branż, doświadczeń i aktywności. W 2018 roku reprezentowała Polskę podczas Konferencji Państw Grupy Wyszechradzkiej "V4 Conference on Artificial Intelligence" (Workshop Session: Societal challenges and labour market impacts by AI), a także była w grupie ekspertów zewnętrznych Ministerstwa Cyfryzacji zaangażowanych w prace nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce”. Zasiada w jury konkursu Smart City Business Award, organizowanego w ramach targów Smart City Expo, przyznającego nagrody za najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart City. Jest autorką (w części współautorką) prawie 60 publikacji wydanych zarówno w wydawnictwach polskich, w tym czasopismach branżowych skierowanych do praktyków, jak i w zagranicznych. Ściśle współpracuje również z biznesem. We wszystkich podejmowanych przez siebie aktywnościach propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią inteligentnych technologii w wymiarze biznesowym i społecznym.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK