Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jowanka Jakubek-Lalik

Jowanka Jakubek-Lalik jest doktorem nauk prawnych i politologiem, absolwentką Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także w Departament of Government  na London School of Economics and Political Science (studia doktoranckie) oraz na Middlesex University w Londynie. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW, ponadto wykłada na uczelniach zagranicznych, m.in. na Radboud University w Nijmegen (Holandia), Agder University College w Kristiansand (Norwegia), Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie (Ukraina). Dr Jakubek-Lalik jest specjalistką z zakresu prawa ustrojowego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa i polityk Unii Europejskiej, zarządzania publicznego, zarządzania miejskiego, koordynacji w sektorze publicznym, reformowania administracji publicznej oraz służby cywilnej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawnych i ustrojowych aspektów członkostwa Polski w Unii Europejskiej, reformowania administracji publicznej, funkcjonowania samorządu terytorialnego, zarządzania przez cele, problematyki uczenia się organizacji publicznych i etyki kontroli w administracji publicznej. Posiada duże doświadczenie w pracy jako konsultant dla instytucji rządowych i pozarządowych (ministerstwa, urzędy centralne i wojewódzkie, fundacje), zapewnia także obsługę prawną samorządu terytorialnego jako członek zespołu Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Renz. Dr Jakubek-Lalik pracuje w interdyscyplinarnych zespołach i projektach badawczych. Współtworzyła m.in. zespół badawczy projektu naukowego „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach”, w którym zajmowała się badaniami teoretycznymi oraz praktyczną poprawą zdolności uczenia się polskiej administracji. Była także ekspertką projektu KPRM „Procesy, Cele, Kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”, gdzie doradzała instytucjom rządowym jak udoskonalić zarządzanie przez cele i kontrolę zarządczą. Dr Jakubek-Lalik prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami na kilku poziomach studiów (licencjackie, magisterskie, podyplomowe – także w języku angielskim), ponadto szkolenia dla sędziów, tłumaczy pracujących w instytucjach UE czy urzędników administracji publicznej. Bierze aktywny udział w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także pracuje jako ekspert w organizacjach międzynarodowych (UNDP). Biegle zna język angielski, ponadto posługuje się językami: francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i niemieckim.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK